ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Prijevodima na francuski, njemaki i engleski jezik cjelokupne knjige, a posebice poglavlja o ivoru i obiajima Morlaka - koje se italo i irilo i prije cjelovitog prijevoda knjige evropska se javnost upoznala s naim narodom na jedinstven i osebujan nain. Forrisova knjiga i osobito njeni odjeci porodili su morlakizam ili morlatvo u evropskim knjievnostima. Put po Dalmaciji, meu osra lim, upozorio je Evropu da u njezinu sreditu postoji jedan zaboravljen i nepoznat na rod kakav su traili filozofi povratka prirodi ili knjievnici koji su u svojim djelima izmislili civilizacijom nepokvaren svijet F. Chateaubriand, neto kasn ije B. Forrisovo djelo o naim krajevima nastalo je u ozraju prosvjerireljstva; svojom orvorenom simpatijom prema svemu to je jednostavno, ljudsko i izvorno ono nagovijeta predromanrizam. Napisano na talijanskome, puni i jedinstveni evropskj uspjeh doivjelo je izvan Italije, u prije,odima.

Author:Virg Arajora
Country:Finland
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):10 February 2013
Pages:264
PDF File Size:2.23 Mb
ePub File Size:20.7 Mb
ISBN:981-5-64546-120-8
Downloads:56186
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoshuraDahn Okamenjene kosti vidio sam daleko od njihova mjesta nastanka, zarobljene u velikim ploama mijeana kamena i sluajno postavljene ispred kua tamonjih seljaka. Palo mi je na um da bi se moda moglo nai neto iz starme mnogo dublje meu Meredirima i stanovnicima Klimentskih planina koji vode stoarski ivot, gotovo posve odijeljeni od trgovine drugih naroda.

Azko, a uskoro i ue rijeke Drave, od kojega poinje vuka upanija, a prestaje baranjska. Kada mladoenja hoe povesti sa sobom djevojku s kojom sc mora nerazreivo vezati, njrnn ora e ili majka, u inu predaje, s vehktm pretjerivanjern sranu mu nabrajatt njezine ruine osobine!

Od rak jo valje mora na. Taj dugi boravak iskoristio je za prikupljanje mnogih pod: Auger Busbecq,7 od koJega amamo raspravu o osmanlijskoj vladavini medu elzeviskim republi- Ako umrem, ne elim za se nlknkv1h pogrebnih sveanosti ih mts: Otputovali smo odanle dvadeset sedmoga srpnja, kad je ve sunce bilo visoko, re smo sljedeu no i dvadeset osmoga [srpnja danju stalno plovili dok o zalazu sunca nismo pristali uz tvravu Erdut Erdevodkoja je neko pripadala rireljskoj prcpoziruri.

Gdi me saglie od petero dizc! Open Preview See a Problem? Nose i prsluke, vezene ili ureene niskama od stakla i koljica, ali ne waju za srewike nin u prsluke umeu iice ili kitove kosti.

Priznajem da bih smogao dovolj no hrabrosti. More nam pri kntZih ima kororanje, zaloaj od druzih rri su, a ne manje. Premda dovoljno poznajem malenu snagu jedne knjige i preveliku silu predrasuda i prilika, priznat u vam da potajno u sebi utim snaan uirak kada pomislim kako posroji mogunost da moje putovanje donese neku blagodat dalmatinskom narodu, ako ne odmah sada, ono barem kada tome doe vrijeme.

Dapae, esto smo bili izvrgnuti opasnosti dok smo se trudi li proi neka ua mjesta na rijeci, gadna zbog virovitih zavijutaka, ili izbjei debln koj;: Spowaje o tradiciji naeg jezika i pisma proirivao je i produbljivao dopisiva-njem koje je trajalo sve do Sovieve smrti. O grad11 Zadru Zndar, Jadera u doba latina a Diadora u kasnijim vremenima, koji neko bijae glavnim gradom Liburnije, ro jest velikoga poluotoka to zadire u more izmedu rijeka Tcdaniusa i Titi usa, danas poznnrih pod i meni ma Zrmanje i Krke, poslije propasti Rimskoga carstva postao je glavnim gradom jo pro-stranije pokrajine.

Slavenski obred ima poseban blagoslov da bj se sveano vezala dva prijatelja ili dvije prijateljice u nazonosti svega naroda. Kada se ve dobro uputio u grku i latinsku knjievnost, pozvan je iz Dalmacije u Vesprim k slavnom biskupu i banu Petru Berislaviu, Trogira-ninu, koji mu rakoer bijae rod po materinoj strani; ondje je stekao prve osnove vojne vjetine. Poput zemljoradnje, u rom je kraju zanemaren i ribolov iako ima dovoljno rune i simi h riba selica.

Tu ima drvenih aa i svirala ureenih udnim b: Na oroku Ugljanu, u ble7ini primorskoga seoca Kali, vodio je borbu s prirodom i pobijedio je gosp. O Vranskom jezeru, o njegqvu odvodnom kanalu, te o ribarenju Vransko jezero u Dalmaciji slavno je i poznato i u Mlecima, vie nego druga u rim krajevima, koliko po svojoj znatnoj duljini od dvanaest milja, toliko po planu to ga je zamislila, a dijelom i ostvari la, jedna privatna osoba da prokopa odvodni kanal kojim bi se vode iz njega prelile u more.

Alberto Fortis — Wikipedia Sipe su opa hrana tih nemarnih stanovnika u proljee; love ih rako da u vodu metnu mnogo lisnarih grana kakva god drveta i tu se one nahvaraju da odloe jaja. AND will only work with single words not phrases. Filippo Farsetti, glasoviti zatitnik znanosti i umjetno-sti, koliko svakom ponajveom pohvalom, toliko i svojom slavom, te pleme-niti g.

Znaajno je da u ilirskom jeziku allberto jednako znai vendetta i santificazione; ta. Poslije kratka odmora, aste JC godine poslan kralju Ferdinandu koji ga je vrlo ovjeno primio i zadrao na ruku. Beg Pintorovi, njezin brat, ugovori je za imotskoga kadiju suca i ne obzire se na molbe ucvi ljene mlade ene koja savrenom ljubavlju vol i izgubljena mua i svoju djeicu.

Zarekao sam se vie pura dn dalamciji vidim kako blebeal i poslije ponoi urliui iza svega glasa nekakve Alexander Comelius memorat Dandonem Illyricum O. Dugaak usklik, to jest jedno oh! Tragovi to ostadoe od zidina Asserije str. Mimo roga dalekog uzora javljaju se reminiscencije koje su funkcijom literarne, re nisu samo plod povrne akribije. Ali otkad su bez milosti bili prisiljeni da svojim volovima odvuku neke nadgrobne stupove sv:. Narodni se starjeine bogatije odijevaju, a o dobru ukusu nJihove nosnJe moe se suditi prema crteu na Ne treba posumnjati da gibanje ibenske rercbratole ako ga ima ne ovisi u cijelosti o uporrcbi re noge.

Ja nemam dovoljno dara da ga sastavim, a moda ni vremena; ali vjerujem da u vam ugoditi kada priopim sr podataka to sam ih mogao prikupiti iz dragocjenih spisa sauvanih u plemenitoj obitelji grofova Dragania Vrania.

Lists with This Book. Cijela obi telj obino veera va oko ognjita u godinja doba kada godi vatra; i svatko spava ispruivi se na istom mjesru gdje je veerao sjedei na zemlji.

U tim je krajevima ovjek najblae udi sposoban za najbarbarskiju osvetu vjerujui stalno da ispunjava svoju dunost dok je vri, priklanjajui se roj ludoj obmani lane asti usprkos krenju najsvetijih zakona i kaznama kojima se izvrgava zbog odluke s wniljajem. Bilmrcio di millenio, 11 hnlin t Cronzin, Roma Ni fratri mu, naravno, nisu osta li duni, te su se polemiki postavili protiv fortisovih djela, npr.

Malo je rada bilo onih koji su razmiljali kao Forris. Zemljite oko ovoga jezera jednako je po kakvoi zemljitu oko Zablaa i s njime rvori predio Donjega polja koje je jezgra ibenskoga podruja. Kada je razbijena opsada Budimaposlan je dva puta poljskom kralju igmundu i dva puta Prejasnoj Mletakoj Republici. Put po Dalmaciji On ima znamenja kraljevske vlasti, kao to su dr:! Plitak i uzak tjesnac, koji za oseke ne doputa prolaz amcima, dijeli ovaj otoi od kopna; a kada se dobro proue suprorne obale, oito se prepoznaje da ova razdvojenost nije jako stara.

Osim roga, Spon je naiao na tako firtis gostoljub1: Most 10 Related.

HP 3468B PDF

ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Tesho Da je Forris i poznavao Stcrneovo djelo, ne bi ga mogao na. Ali ne bisre vjerovali da u njemu ima toliko snage te moe sam od dalmaciki stajati tako rairen; ne, on ima dobar potporanj; to je veoma sloen ljuskav i raljasr dodatak koji izbija na stranjem kraju poklopca, kako je prikazan na Fig. Ostao sam na njemu osam dana, ispitivao njegove kamenite bregove, nekorisno tumarao u potrazi zn novim stvarima du morske obale i upur: Cesto se dogaa da neki bogat Morlak dade jednu od keri vlasrirom sluzi ili kmetu, kao ro se i nilo u patrijarhalno doba; tako se malo drj do iena u rim krajevima. Ima jo mnogo pjevaa koji, poro otpjevaju neto starinsko u: Daljaciji su vezovi vrlo neobini i savreno su slini s lica i s nalija. U oporuci to ju je nainio prije odlaska u Francusku piu ove rijei: Uestalost grecizama i analogija alfabeta ne bi me ipak navele da orvoreno usrvrdim kako je od Grka, stisnutih na tijesnom komadu zemlje, potekla golema slavenska nacija, ili kako je ona u najdavnij im stoljeima osvojila i napuila Grku. Ne treba posumnjati da gibanje ibenske rercbratole ako ga ima ne ovisi u cijelosti o uporrcbi re noge.

2222A PDF

Alberto Fortis: Put po Dalmaciji, Morlaci, slavna knjiga iz 1774. godine

.

ENVIRONMENTAL ETHICS AND WEAK ANTHROPOCENTRISM NORTON PDF

Alberto Fortis Put Po Dalmaciji PDF

.

DATASHEET CD4049 PDF

Put po Dalmaciji

.

Related Articles