WAREN DE GODEN KOSMONAUTEN PDF

Die is echter onverminderd actueel. Alleen: het is nog erger. Hij meent namelijk ook dat voor de bouw van Stonehenge technieken nodig waren die de Europeanen in de prehistorie nog niet bezaten. Of beter: non-reactie. Zelden namen ze de gelegenheid te baat te tonen wat hun vakgebieden maakt tot wetenschap en intellectuele uitdaging. Onverminderd actueel Inmiddels blijkt dat een grote vergissing te zijn geweest.

Author:Zumuro Mikagis
Country:Iceland
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):25 December 2012
Pages:262
PDF File Size:1.4 Mb
ePub File Size:16.97 Mb
ISBN:114-4-60102-450-5
Downloads:41117
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkilrajasAuteur: mr. Bou Misschien vraagt u zich af waarom BOUblog zoveel aandacht besteedt aan de maanlanding-hoax en de aliens, terwijl het zou gaan over alternatieve archeologie. Daarom een wedervraag: Waren de goden kosmonauten?

Of waren de kosmonauten goden? Hij wees daarbij op OOParts , vondsten die in de archeologische literatuur vaak worden verzwegen, omdat zij niet passen in de huidige theorie. Een halve eeuw na het verschijnen van zijn boek geloven talloze mensen nog dat de aarde ooit werd bezocht en nog altijd wordt bezocht door aliens.

De tv-serie Ancient Aliens op History Channel heeft daar zeker aan bijgedragen. Zie het vorige artikel op BOUblog. Dat levende wezens zich vanwege de hoge straling beter niet in de Van Allen gordels kunnen wagen, zegt men er niet bij. Nu is het tijd voor openheid, disclosure. Dat ruimtevaart bestaat, is beslist geen hoax, zoals bij voorbeeld blijkt uit de verre reis van de Voyager 1. Deze raket werd gelanceerd op 5 september Hij vloog eerst achterlangs Jupiter en toen achterlangs Saturnus.

Dit leverde niet alleen schitterende beelden van die planeten op, die naar de aarde werden gezonden, maar de Voyager 1 werd daardoor ook versneld. Als een massa vlak achter een zware planeet langs gaat, dan wordt hij door de gravitatie van die planeet meegezogen. Zijn baan buigt dan wat af naar het oosten, want de planeten gaan van west naar oost, en zijn snelheid neemt toe. Men noemt dat de kosmische katapult. Dat de Voyager 1 hier twee maal gebruik van kon maken, komt zowel door de gunstige stand van Jupiter en Saturnus op dat moment, als door het rekenwerk dat de mensen van NASA hebben verricht.

Met alle respect: petje af! BOU maakt diepe buiging! Ook aliens zijn immers levende wezens, ook zij zouden last hebben van de kosmische straling. Ook zij moeten door de Van Allen gordels om de aarde te bereiken.

Rond ons hele zonnestelsel ligt daarbij ook nog een zone met verhoogde kosmische straling. De zonnewind botst er op de straling uit de interstellaire ruimte. De Voyager 1 is in na een reis van 35 jaar! De snelheid van de zonnewind nam daar af naar nul, maar de interstellaire straling van elektronen bleek toe te nemen met een factor Zouden die aliens daar soms wel tegen kunnen? En dan is er nog de factor tijd.

In de ruimte rekent men de afstand in lichtjaar. Geen enkele massa kan sneller gaan dan het licht, of liever: geen enkele massa kan zelfs maar zo snel gaan als het licht. Weliswaar gaat de tijd langzamer naarmate de UFO sneller gaat, maar als die aliens terugkomen op hun eigen planeet, dan zijn daar vele jaren verstreken.

Denken we nu echt dat ze helemaal naar de aarde zouden komen, om hier iets te halen dat ze daar nodig hebben? Tegen de tijd dat ze weer thuis komen, zijn hun kinderen bejaard… Tot slot is er nog de vraag hoe die aliens er uit zouden zien. Als we kijken naar de diversiteit in onze aardse natuur, waarom zouden er dan op de verre planeet waar die aliens vandaan komen, intelligente wezens bestaan die er net zo uitzien als wij?

Waarom zouden ze bij voorbeeld geen zes ogen hebben? Of voelsprieten? Nee, ze hebben een neus en een mond, net als wij. Ze hebben ook geen acht poten vier handen en vier voeten , hoewel dat best handig en stabiel zou zijn, maar slechts twee handen en twee voeten, net als wij. Kortom: de mens is beslist niet het enige ideale model voor een intelligent wezen. Net als wij!

Daniken The. The book, which purported to present evidence of alien visitations in days of yore, firmly planted two ideas in the minds of many readers: long-range space travel was not only possible, but had already occurred; and aliens were all around us, keeping an eye on the planet. Zonder bronvermelding is dat doodgewoon diefstal. Het boek was ook verder slecht gedocumenteerd, niet wetenschappelijk onderbouwd en zeer speculatief.

Het scheelde niet veel of hij had een Oscar gekregen. De rest van de film heb ik niet bekeken.

EMPAYAR UTHMANIYAH PDF

WAREN DE GODEN KOSMONAUTEN? (1970) - Film in het Nederlands

Waren de goden kosmonauten? De archeologen geloven in de evolutietheorie van Darwin. Daardoor plaatsen ze de vondsten in een verkeerde context en verdraaien ze de geschiedenis. Onopgeloste raadsels uit het verleden Zijn eerste boek is uit , maar hij heeft er veel meer geschreven daarna. Er staan honderden argumenten in om zijn redenering te staven.

ANTIESTREPTOLISINAS VALORES PDF

Waren de goden kosmonauten? Boek van Erich von Däniken

In het verlengde hiervan heeft hij ook geopperd dat de evolutie van de mens in het verleden is gemanipuleerd door buitenaardse wezens. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de Nazcalijnen , de standbeelden op Paaseiland en de Egyptische piramiden. Sommige daarvan vereisen ook een vergaande kennis van wiskunde, mechanica, fysica, chemie, bouwkunde, geologie, kosmografie en dergelijke, die de bouwers simpelweg niet konden hebben. Andere vereisten, wilden ze zinvol zijn, dat men een bepaalde vorm van luchtvaart moest beheersen en sommigen zijn zodanig van aard, dat ze zelfs heden ten dage met de huidige kennis en kunde niet of nauwelijks na te maken zijn. In richtte hij het zogenaamde Mystery park op om de mysteries van de wereld aan het grote publiek te tonen, maar dat werd door gebrek aan voldoende bezoekers einde gesloten. Na een doorstart in is het nu onder de naam Mystery World onderdeel van het familiepark Jungfrau Park. De gevestigde wetenschappers beschouwen zijn werk als pseudowetenschap pseudoarcheologie of zelfs morosofie en zijn van mening dat zijn conclusies niet worden ondersteund door zijn argumenten.

KERALA KAUMUDI FLASH E PAPER PDF

Erich von Däniken

.

Related Articles