MAKABAGONG BALARILANG FILIPINO PDF

Isinulat ito ni Lope K. Ang Paunang Salita nito ay isinulat ni Jaime C. Ang Balarila ay isinulat para sa mga guro na nagtuturo ng wikang Tagalog Aspillera , p. Hindi ito ang kaunaunahang isinulat na balarila ng wikang Tagalog. Bago pa man ay mayroon nang mga gramatikang isinulat ang mga Kastila, at mayroon na ring naisulat sa wikang Ingles. Gayundin ang ilan sa mga naunang naisulat na balarila sa wikang Tagalog ay ang Gramatikang Tagalog ni Mamerto Paglinawan noong at Balarilang Pilipino ni Ignacio Evangelista noon Constantino et.

Author:Fenrizuru Yozshukus
Country:Nicaragua
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):28 July 2006
Pages:496
PDF File Size:20.19 Mb
ePub File Size:4.97 Mb
ISBN:691-1-80222-692-4
Downloads:43653
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinozilkreeSantos at isinapanahon ang mga paliwanag at tuntunin nito. Sa pangkalahatan, at kaugnay na rin ng pagbabalik sa Balarila, may oryentasyong estrukturalista ang talakay sa gramatika ng MBF.

Pinanatili ng MBF ang mga nailatag noon ng Balarila, bagaman may ilang desbiyasyon o paglayo sa mga tuntunin nito, at ipinaliwanag sa higit na magaang paraan sa tulong na rin ng pagbabagong-bihis ng mga pagdulog sa gramatika sa paglipas ng panahon. Sa ponolohiya, pinag-iba nina Santiago at Tiangco ang palatunugan at palabaybayan. Ang una ay tumutukoy sa paglalarawan sa tunog ng wika habang ang huli naman ay higit na ukol sa ispeling.

Sa pagtatala ng mga ponema, hindi pa rin nito kinikilala ang bagong alpabetong Filipino na may 28 titik. Itinuturing din na ponemang katinig ang glottal stop o impit sa halip na tuldik. Tinatanggap naman ang kaso ng klaster o kumpol-katinig bilang lehitimong pangyayaring pangwika sa Filipino at bilang pagkilala na rin sa impluwensiya ng wikang Ingles at wikang Espanyol. Sa modernisasyong ito, idinagdag ang pitong titik na itinuturing na banyaga: C, F, J, Q, V, X, Z matutuhan natin sa Ortograpiyang Pambansa na ang titik F, J, V, at Z ay para katawanin ang mga tunog mula sa iba pang katutubong wika sa bansa.

Idinagdag nina Santiago at Tiangco na ang pitong titik na nabanggit ay dapat na magkaroon ng restriksiyon at limitasyon at gagamitin lamang sa mga pangngalang pantangi, teknikal, at salitang katutubo. Idiniin din ng MBF ang kahalagahan ng paggamit ng tuldik sa mga salitang may higit na isang kahulugan.

Sa morpolohiya, o ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita, inuri ng MBF ang morpema sa dalawa: 1 salitang-ugat; at 2 panlapi. Ang mga morpema ay may sinusunod na kaayusan upang makalikha ng kahulugan. May pagtatangkang pasimplehin ang pagkakategorya ng mga bahagi ng pananalita: may limang malalaking kategorya ito para sa MBF—ang nominal, pandiwa, at panuring sa ilalim ng mga salitang pangnilalaman; at ang pang-ugnay at pananda sa ilalim ng salitang pangkayarian—bagaman ang mga ito ay maidedetalye pa sa pareho ring bahagi ng pananalita mula sa Balarila, maliban sa pandamdam na pinalitan ng pangawing sa MBF.

Sa sintaksis, kinilala ng MBF ang pagsasama ng panaguri at paksa sa halip na simuno ng Balarila upang makalikha ng kahulugan. Kapuwa ang panaguri at ang paksa ay maaaring nasa anyo ng pangngalan, panghalip, pang-uri, pandiwa, pang-abay, o pawatas. Pinalalawak naman ang mga pangungusap sa pamamagitan ng mga paningit, panuring, at pamuno. Share this:.

ENCICLOPEDIA AUTODIDACTICA INTERACTIVA OCEANO PDF

Makabagong Balarilang Filipino (1991) nina Santiago at Tiangco

Santos at isinapanahon ang mga paliwanag at tuntunin nito. Sa pangkalahatan, at kaugnay na rin ng pagbabalik sa Balarila, may oryentasyong estrukturalista ang talakay sa gramatika ng MBF. Pinanatili ng MBF ang mga nailatag noon ng Balarila, bagaman may ilang desbiyasyon o paglayo sa mga tuntunin nito, at ipinaliwanag sa higit na magaang paraan sa tulong na rin ng pagbabagong-bihis ng mga pagdulog sa gramatika sa paglipas ng panahon. Sa ponolohiya, pinag-iba nina Santiago at Tiangco ang palatunugan at palabaybayan. Ang una ay tumutukoy sa paglalarawan sa tunog ng wika habang ang huli naman ay higit na ukol sa ispeling. Sa pagtatala ng mga ponema, hindi pa rin nito kinikilala ang bagong alpabetong Filipino na may 28 titik.

BIOLOGY CONCEPTS AND INVESTIGATIONS 2ND EDITION BY MARIELLE HOEFNAGELS PDF

Makabagong Balarilang Filipino

.

Related Articles