BILL BRYSON EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN BIJNA ALLES PDF

Shelves: general-non-fiction , What I learned from this book in no particular order 1. Phosphor was accidentally discovered when a scientist tried to turn human urine into gold. The similarity in color seemed to have been a factor in his conviction that this was possible. Like, duh.

Author:Misho Maujora
Country:Tajikistan
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):18 January 2008
Pages:45
PDF File Size:6.41 Mb
ePub File Size:7.83 Mb
ISBN:422-5-58255-361-8
Downloads:10803
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TautBryson , vooral bekend van reisverhalen, is niet de eerste schrijver aan wie je denkt als literaire gids door de wereld der wetenschap. Zijn proza is licht, amusant en laagdrempelig. Een verteller die het saaiste familiediner zou weten op te leuken, of met wie je graag een reisje zou maken: dat wel.

Niet direct de aangewezen persoon voor het toelichten van de kwantumtheorie of zwarte gaten in het heelal.

Het goede nieuws is echter dat Bryson de man bij uitstek bleek voor een toegankelijk epos over geologie, scheikunde, paleontologie, astronomie en aanverwante wetenschap van de laatste vier eeuwen.

Wie zijn wij? Bryson kwam op het idee voor dit sublieme boek tijdens een intercontinentale vlucht. Hij tuurde wat glazig uit het vliegtuigraampje, en besefte dat hij eigenlijk weinig tot niets afwist van de enige planeet waarop hij zou rondwandelen, noch welke plaats zij innam in het heelal.

Hij beschrijft elk aspect van elk mogelijk onderwerp tot in microscopisch detail zonder zijn lezers te verliezen. In tegenstelling tot de meeste knappe koppen die in de regel een wetenschappelijk labyrint produceren puur voor deskundigen of voor elkaar. In het tijdperk van keuzevrijheid een handige opzet om meteen je favoriete onderwerp eruit te lichten. Want zo cool kan de relativiteitstheorie zijn en de werking van ons DNA. Je kan voortaan zinnig meerebbelen over de Big Bang of de Cambrische Explosie.

Je wordt je sterker bewust van hoe wij met onze planeet omgaan, je wint er triviant-quizzen mee place your bets en vooral: het leert ons welk minuscuul speldenprikje wij als mens innemen in het grote geheel. Een niet onbelangrijk sociologisch aspect voor iedereen die zich iets te belangrijk acht - en megalomanen zijn niet dun gezaaid tegenwoordig. Kosmische catastrofes Want lees en kijk hoe ternauwernood we tot nu toe zijn ontsnapt aan kosmische catastrofes, en hoe een nippertje in de verschuiving van chemische compositie in het universum leidde tot onze aanwezigheid op deze planeet, of sowieso tot het ontstaan van de aarde zelf.

Of hoe we als in een piepersnijder in repen kunnen worden gesneden door kosmische zonnestralen, opgeslokt in een zwart gat, verstijven als diepvriesspinazie bij een IJstijd, geroosterd als steaks door een vulkaanuitbarsting of hulpeloos opgesoupeerd door een virus. En foetsie zijn we. Smakelijke anekdotes Bovendien saust Bryson zijn verhandelingen met een ongelooflijke hoeveelheid verrukkelijke anekdotes over wetenschappers die in de afgelopen eeuwen hebben gerekend, gemeten, becijferd en onderzocht.

Die tientallen jaren de slimste ontdekkingen deden waar niemand van op de hoogte was omdat ze hooguit met hun huishoudster wilden communiceren per briefjes. En Bryson biedt smakelijke verhalen over moeizame maar roemloze expedities naar hoge bergtoppen om de sterren te bekijken, die echter bij aankomst permanent in wolken bleken gehuld. Nutty professors Dit encyclopedische boek is een intelligent, broodnuchter en droogkomisch geschreven verslag van ons bestaan, onze geschiedenis en onze aanwezigheid in het algemeen.

Met genoeg informatie om een gedegen basiskennis van de science op te doen. Want vooral bij die laatsten zaagt Bryson werkelijk elke poot onder de stoelen vandaan - het is niet voor niets dat kennis en fundamentalisme niet samengaan.

ISO TR 18044 PDF

Een heel kleine geschiedenis van bijna alles

Achtergrond[ bewerken brontekst bewerken ] Het boek beschrijft verschillende aspecten van de wetenschap. Bryson heeft zelf geen wetenschappelijke opleiding en schreef het boek omdat hij ontevreden was over de vaak ontoegankelijke wijze waarin -op zich heel interessante- wetenschap vaak wordt beschreven, waardoor niet-wetenschappers zoals Bryson zelf vaak afhaken. Bryson zei over een wetenschappelijk boek dat hij ooit las: "Het leek wel of de auteur van het tekstboek de leuke dingen geheim wilde houden door het in een onbegrijpelijke onleesbare vorm te gieten" [1] Bryson besteedde dan ook heel wat aandacht aan het schrijven van een boek dat ook voor totale leken toegankelijk is. Hij werkte bij het schrijven samen met verschillende wetenschappers om ervoor te zorgen dat de inhoud wel wetenschappelijk accuraat blijft, hoewel er hier en daar wel een aantal foutjes in staan [2]. Inhoud[ bewerken brontekst bewerken ] In het boek komen diverse onderwerpen aan bod: van sterrenstelsels , het ontstaan van de aarde tot atomen.

BS 476-20 PDF

Een kleine geschiedenis van bijna alles (Geïllustreerd)

.

HANS ULRICH RUDEL STUKA PILOT PDF

Bill Bryson - Een Kleine Geschiedenis van Bijna Alles

.

DISCRETE MATHEMATICS KOLMAN BUSBY ROSS PDF

Een kleine geschiedenis van bijna alles

.

Related Articles