ANTUN BRANKO IMI PREOBRAENJA PDF

Bog oko tebe sja treperi mirie i uti. Smjesa pievih osjeaja, unutarnjeg nemira i prilike tog vremena ine temelj. Njene motive. Pjesme su poredane posebnim redosljedom inei jedinstvenu sadrajnu cijelinu. Zbirka poinje pjesmom Pjesnici, u kojoj pjesnik velia samo zvanje pjesnika, no takoer prikazuje nemir, koji ne da unutarnjem oku da spava i koji mori. Kao uvod u samu zbirku i objanjenje naslova je pjesma Moje preobraenje.

Author:Gakinos Akisho
Country:Finland
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):16 May 2009
Pages:273
PDF File Size:20.36 Mb
ePub File Size:19.84 Mb
ISBN:903-9-50553-280-1
Downloads:59165
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MorrBog oko tebe sja treperi mirie i uti. Smjesa pievih osjeaja, unutarnjeg nemira i prilike tog vremena ine temelj. Njene motive. Pjesme su poredane posebnim redosljedom inei jedinstvenu sadrajnu cijelinu. Zbirka poinje pjesmom Pjesnici, u kojoj pjesnik velia samo zvanje pjesnika, no takoer prikazuje nemir, koji ne da unutarnjem oku da spava i koji mori. Kao uvod u samu zbirku i objanjenje naslova je pjesma Moje preobraenje.

Glavni simboli su mjesec, zvijezde i sunce, koji simboliziraju neto uzvieno, nedostino, iznad samog ivota. Oni u nama, itaocima, pobuuju odreeno divljenje, ali i samu elju da i mi preemo u njih. Za pjesnika oni su krajni cilj samog ivotnog puta, a ne smrt , ime on eli nadvladati samu prolaznost ivota i zaborav.

Simbol neeg viega u to pjesnik eli prei O boe daj me umorna od mijena preobrazi u tvoju svijetlu nepromjenjivu vjenu zvijedu Ja ekam no: probraenje stvari Na svom koncu mjesto u prah prijei sav u zvijezde; nadilazei smrt i zaobilazei prolaznost Mi ubili smo noas staru od vjekova mrsku smrt Dok na ivot gleda dosta pesimistiki ,pomalo podcjenivaki, smatrajui ga patetinim Na je put bez dna i padanje bez glasa Zemlja: kratki izlet Mi idemo u tamo neizvjesno Preko nas u trku idu nebom oblaci preko nas u vjenosti se bez konca dani noi rue U mraku mnoga srca mru; Mi sa grobova diemo se - Dalje - nosei u uhu zadnji krik onih koji ostae na put Kad prispijemo koncu due e nam biti pune bola kao zdenci vode Smatra sebe rtvom Te ene sad su zvijezde Zagreb ga je oblikovao i definirao, ali ga je Hercegovina rodila, te sa posebnom ljubavlju prikazuje njen prelijepi krajolik, ali istie teki, crni ivot ljudi Sebe smatra bolesnikom koji udi spas-preobraenje Moje je tijelo bolesno i udi tihu bolnicu Ja zovnem u noi iz svih snaga na prozoru staklo se zatrese i smiri Posebno mjesto u zbirci zauzima Bog, kao oslonac kojeg moli da ga vodi kroz ivot Budi nad mojom glavom moj pratilica zvijezda Socijalne pjesme su takoer jedna od obiljeja zbirke.

Pjesnik prikazuje socijalnu podjeljenost i nepravdu ,sa simpatijom prema onima koji pate Suprostavljaju kontriraju se topla crvena najee prikazuje dobro, pozitivno i crne prikazuje loe, alost , te najjai kontrast je izmeu bijele dobra i crne zla. Kontrastom boja u pjesmi je ostvario vizualne motive, koji su pridonjeli slikovitosti pjesme.

Zbirka zavrava pievom porukom, opomenom U bezdanom bojem oku ogledaju se mirijade buduih svjetova Oito je da je imi kao i Kamov, bio u poetku pod utjecajem Matoa i njegovog pogleda na svijet, no, u ovom svom kratkom vremenu u kojem je ivio i stvarao, imi se potpuno okrenuo jednom svom, zasebnom, originalnom svijetu i doivljaju istog. On zapravo, kako i sam naslov zbirke govori, eli svojim stihom, rjeju, poimanjem ivota, dostii potpuno preobraenje cijelog svemira Pa, onda svaka od ovih proitanih pjesama, napisana je vrhunski prepoznatljivo, rekla bih "imievski" jer ako se elimo osvrnuti na sam stil i formu, trebamo rei da on pie, slobodnim stihom, odnosno izmjenjuju se stihovi nejednake duine: monostih, distih i tercet.

Kompozicija pjesme je kruna ali s varijacijama na kraju. Ritam je polagan, nema ili su rijetki znakovi interpunkcije tek usklinik u pjesmi "Opomena!

On kao da lebdi, osjeti se to u pojedinim stihovima, odnosno na taj se nain eli urno odmaknuti od tla, od te prije spomenute sirove stvarnosti. Kao i kod ostalih pripadnika ekspresionizma u knjievnosti, tako se i u ovom poetskom imievom djelu, kroz svaku pjesmu jasno vidi i osjea negiranje svega tradicionalnog, jer napokon on je za to da se umjetnost otvori prema unutranjosti.

Kao ovjek, jasno je vidljivo da se u tim ivotnim prilikama osjea ugroenim pa su mu osim ljubavi, glavni motivi smrt, crne slutnje, krik ivota, krik due. On jednostavno eli uroniti u sadraj svoje svijesti, no u svemu tome, njegov je izraz vrlo krt i racionalan te odbacuje svako opisivanje, deskripciju. Takoer ga izuzetno zanima ljudsko tijelo pa i socijalna tematika, dakle bijeda, siromatvo uslijed koje i sam obolijeva i umire vrlo mlad. Potpuno uspijeva u svom naumu i postaje "Svijet za sebe", rekla bih, barem to se tie njegove originalnosti i uzvienosti..

Boje, mirisi i zvukovi proimaju se i sveprisutni su poput kolorita u Van Goghovim slikama: osjeti se kontrast plave boje koja simbolizira duhovnost, metafiziku i ute koja predstavlja ivotnu radost. Crna se gotovo , pa u svakoj, javlja i eli odrediti trenutano stanje pjesnikove due, a bijela vrlo rijetko jer srea tek stie. Redajui sam po itanju i analizirala ulazei u samu bit stiha, pa se u pjesmi "Mladi" dade prepoznati "bol mladia I na kraju treba svakako spomenuti nekoliko pjesama koje su obiljeile imievu liriku pod nazivom "Preobraenja" vjera u vjenost , intenzivni, duboki doivljaj svijeta.

Tako je "Pjesnicima", elio upozoriti , opomenuti svijet kako su upravo ONI, ti koji trebaju uti unutarnji glas, "njihove oi nisu mrtve Moja preobraenja su zapravo preobraenja ovjeka u jednu humaniju zvijezdu U pjesmi "Hercegovina" pak, pjesnik personificira krajolik i pretvara ga u odnos sree i nesree, u sudar svijeta stvarnosti i vizije snova, i on se zapravo postepeno ali sigurno mijenja u univerazli krajolik ljudskog proivljavanja Antun Branko imi je roen Od Zatim odlazi u Zagreb, gdje nastavlja kolovanje.

Dvije godine kasnije, kada pokree asopis Vijavica, imi zbog propisa koji uenicima nisu doputali objavljivanje novina, prekida kolovanje. Od tada se posveuje knjievnosti, objavljuje lanke i pjesme u brojnim asopisima Gri, Kritika, Plamen, Hrvatska prosvjeta i dr. Godine Nakon to mu se zdravstveno stanje pogoralo, vratio se u Zagreb, gdje je ubrzo preminuo, u Takav je bio i kao esejist i kritik: volio je strogi red, uvao se razlivenosti i praznine.

Roen u Hercegovini Drinovci , zapoeo je pjesmama koje oponaaju A. Matoa, ali je naglo izveo dramatski zaokret, napustio sedmi razred zagrebake gimnazije, pokrenuo asopis, primio ekavski izgovor u emu e ga ubrzo kratkotrajno slijediti i mnogi drugi hrvatski pisci i nastupio kao novi pjesnik i kritiar, nadahnut bekim ekspresionistikim asopisom "Der Sturm", pa je slijedio i njegov program s uporitem u posvemanjem negiranju tradicije i osporavanju bilo kakve sveze izmeu knjievnosti i stvarnosti u kojoj ona nastaje.

Prvim svojim asopisom "Vijavica", Ako to u ono doba i nisu vie bile nove misli jer su ih ve zagovarali i hrvatski modernisti, one su sada bile izgovarane nainom koji do tada u nas nije bio poznat. Iako je polemiki intoniranom, matoevski britkom i neumoljivom kritikom znatno utjecao na knjievna zbivanja i uope na razmiljanja o knjievnosti, najdublji trag ostavio je kao pjesnik.

Prvi je u nas, poslije kratkotrajnog poetnitva, naelno odbacio vezani stih i rimu pa progovorio saetim, esto i grafiki simetrinim slobodnim stihom te stvorio uzor poezije kreirane "iznutra", kao najintenzivnijeg doivljaja svijeta. Pjesnik tijela, grada i siromaha, nije svoje teme vidio u socijalnom nego iskljuivo u individualno-psiholokom znaenju.

Pjesnik ljubavi i smrti, osjeao je trajnu tjeskobu i duhovni nemir, ali i svijest da je pred kljunim pitanjima ivota i svemira nemoan kao ovjek, a kao pjesnik moe ga samo spoznavati. Reskou svoga stiha prodirao je kao otricom noa u dubine ljudskoga bia, u njegovu egzistencijalnu samou. Zato njegove pjesme, naoko tako hladne i esto svedene na gole konstatacije u izravnom iskazu, blistaju dalekim astralnim sjajem.

U tako kratko vrijeme, koje ne ispunjava ni puno desetljee, preavi put od matoevsko - wiesnerovskog impresionizma do osloboenog a formalno stijenjenog ekspresionizma, postao je virtuoz koji s malo rijei otvara bezdane prostore misli i ivotnog smisla.

Znao je graditi pjesmu, zgunjavati stih, birati pravu rije: esto jednostavnoj i obinoj pjesmi, znao je udahnuti punu izraajnost. Bolujui od rane mladosti, nosio je u sebi smrt i bio svjestan da ona u njemu raste te da e ga jednoga skorog dana posve ispuniti i prerasti. Moda je i zato naglo sazrijevao, to dokazuje i trei njegov asopis "Knjievnik" - Objavio je tek jednu knjigu pjesama, Preobraenja" , ali ona je postala legendarna: kamen temeljac modernog hrvatskog pjesnitva.

Antun Branko imi autor je koji se nerijetko smatra najboljim pjesnikom hrvatske avangarde, ako ne i hrvatskog pjesnitva uope. U knjievnosti se javlja U vrijeme kada pokree Vijavicu, imi se okree dijelom ekspresionistikom shvaanju umjetnosti te svoju poetiku izlae u svojim programatskim tekstovima, objavljenim u Vijavici i Juriu Namjesto svih programa, Usamljenost duha i dr.

Za ivota je objavio jedino zbirku Preobraenja u kojoj je dijelom sabrao pjesme koje su ve bile objavljene u periodici. Ovom zbirkom imi se predstavio itateljstvu kao izraziti avangardist, koji svoje stihove gradi na podlozi ouenja svijeta, a neovisno o pravilima tradicijom utvrenog jezinog i formalnog ustroja stihotvorstva. Knjievnopovijesna znanost imiev stih smatra meuprostorom vezanog i slobodnog stiha Slamnig. Rije je o osobitoj uporabi slobodnoga stiha, koji je odreen deseterakom podlogom.

Tako je u Preobraenjima raznovrsnim koloritom ilustrirana vjera u vjenost, koja u kasnijoj lirici Siromasi, i dr.

CYBERSEMIOTICS WHY INFORMATION IS NOT ENOUGH PDF

ANTUN BRANKO IMI PREOBRAENJA PDF

Dilmaran Njegova tenja bila je stvoriti knjievnost koja e po vrijednosti biti umjetnika a po duhu i stilu narodna, slavenska. U Stocu se tradicionalno odrava Meunarodni festival kratkog filma kao i knjievna manifestacija Slovo Gorina, posveena poznatom knjievniku Maku Dizdaru koji je roen u Stocu. Rije je o nice, izuzetno privlana destinacija gionalnog i svjetskog znaaja. In the town itself, not far of the renovated stone bridge from the 17th century, the traditional dives in Neretva are being held, that is into the Kazan.

FENOCHIETTO ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO PDF

CATALOGO CHUMACERAS DE PARED SKF PDF

Takav je bio i kao esejist i kao kritiar: volio je strogi red, uvao se razlivenosti i praznine. Napisao je brojne eseje, knjievne i likovne kritike, polemike o novom pjesnitvu, nekoliko kraih proza, dnevnik, autobiografiju, nekoliko dramskih fragmenata, te zapoeo roman Dvostruko lice. Posthumno su mu objavljena izabrana djela, sabrana djela, proza i poezija. Puku kolu pohaa u rodnim Grudama. Tri razreda franjevake klasine gimnazije zavrava u irokom Brijegu. Nakon irokoga Brijega kratko vrijeme boravio je u Mostaru, zatim upisao 4.

Related Articles